Od października 2019 roku nasza szkoła uczestniczy w Programie „Szkoła dla Asa. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj”.

Głównym założeniem programu jest poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
Cele szczegółowe programu to:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu;
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.

Realizacja programu kończy się uzyskaniem przez szkołę certyfikatu.

Od chwili rozpoczęcia realizacji programu na terenie szkoły nasi nauczyciele wzięli udział w siedmiu spotkaniach szkoleniowych w Katowicach, przeprowadzono szkolenie wśród pracowników administracji i obsługi szkoły, dokonano diagnozy placówki w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, społecznym, i organizacyjnym, dostosowano program w obrębie wydarzeń, sytuacji dnia codziennego oraz przestrzeni dla osób z ASD.

W ramach programu zostały przeprowadzone webinaria organizowane przez METIS Katowice dotyczące funkcjonowania osób z ASD.

Zachęcamy wszystkich rodziców – szczególnie rodziców dzieci niebędących w spektrum, nauczycieli i osoby zainteresowane problematyką dziecka-ucznia z ASD do zapoznania się poniższymi wykładami:

 1. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – o autyzmie dla każdego

https://www.youtube.com/watch?v=mcrbOq5gKvs&feature=youtu.be

 1. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – o autyzmie dla (doświadczonych) nauczycieli
 2. https://www.youtube.com/watch?v=UG1LcSqJ0eU&feature=youtu.be
 3. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – o autyzmie dla (początkujących) nauczycieli

https://www.youtube.com/watch?v=AcMBxBK77cA&feature=youtu.be

 1. Autyzm w dobie kwarantanny. Wsparcie: nauczyciele – rodzice – dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=8DjwjKJ4WBQ&feature=youtu.be

 

Jednocześnie dokonaliśmy wyboru ciekawych zagadnień zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli – znajdują się one w pliku Zadania (załącznik na dole strony)

 

Skip to content