Szkolne Koło Wolontariatu

Od kilkunastu lat w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie naszej szkoły angażują się w różnorodne działania charytatywne na terenie naszej placówki i poza nią.
Pomimo własnych niepełnosprawności świadomie, konsekwentnie i bezinteresownie biorą udział w działaniach wolontarystycznych które mają na celu niesienie pomocy innym osobom. Corocznie uczestniczą w ogólnopolskich świątecznych zbiórkach żywności mających na celu pomoc rodzinom zagrożonym niedożywieniem, włączają się aktywnie w organizowanie zbiórek rzeczowych, pieniężnych w ramach różnorodnych akcji charytatywnych o zasięgu krajowym. Dwukrotnie wzięli udział w zbiórce publicznej Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestując na różne sposoby. Porządkują zapomniane groby, angażują się w potrzeby bezdomnych zwierząt poprzez wyjścia na spacery z bezdomnymi psami i zbiórki przydatnych rzeczy dla schroniska.
Wraz z nauczycielami, koordynatorami SKW współpracują z różnymi instytucjami wspierającymi tego typu działania, między innymi: Hospicjum, Kresy, WOŚP, TPD, Banki Żywności, stowarzyszenia, itp.
Akcje charytatywne z udziałem naszych wolontariuszy są dla nich nauką cierpliwości, dają im wiarę w siebie, zadowolenie, uczą ich wrażliwości, systematyczności i obowiązkowości, a przede wszystkim sprawiają, że czują się potrzebni. Dzięki nim zdobywają doświadczenie, które uczy patrzeć i dostrzegać oprócz własnych także potrzeby innych.