Zespół taneczny PLĄS

W naszej placówce od wielu lat działa zespół taneczny „Pląs”. Jego członkami są uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przyspasabiającej do pracy. Zajęcia prowadzone przez mgr Bożenę Papalską mają charakter terapii przez zabawę i ruch, a ich głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Taniec pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną i psychiczną dzieci, rozwija ich koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, poczucie rytmu, wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, jak również umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia, pracy w grupie oraz podnosi poczucie własnej wartości . Rozładowuje również napięcia, złe emocje i stres. Specyfika zajęć ułatwia integrację uczniów znajdujących się w różnym wieku.
W swoim repertuarze zespół ma tańce integracyjne, dyskotekowe, ludowe. Swoje umiejętności taneczne uczniowie prezentują podczas uroczystościach szkolnych wzbudzając aplauz widowni, jak i również poza szkołą. Zespół „Pląs” jest laureatem wielu edycji Festiwalu Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej „Muzyczna Scena Integracji”, który odbywa się co rok w Klubie „Politechnik” w Częstochowie.
W listopadzie 2017r. pod opieką nauczycieli Zespół uczestniczył w projekcie „…w kręgu tańca…2017” w Popowie – Letnisko realizowanym przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa przy dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udział w powyższym projekcie był dla uczniów nie tylko okazją do miłego spędzenia czasu czy zawarcia nowych znajomości, ale miał pozytywne działanie terapeutyczne, rewalidacyjne i integracyjne. Dał im możliwość uwierzenia we własne możliwości, pokonywania słabości i odniesienia sukcesu. Nauczycielom natomiast pozwolił na wzbogacenie swojego warsztatu pracy.