To już dwa lata kiedy uczniowie naszego Gimnazjum cyklicznie uczestniczą w integracyjnych spotkaniach z kolegami z masowych gimnazjów, tym razem Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. Projekt „TOLERANCJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” powstał z inicjatywy pana Witolda Biela z PPP-P nr 3. Celem wspólnych zajęć było uświadomienie zdrowym uczniom istnienia w środowisku lokalnym osób niepełnosprawnych i rozbudzenie potrzeby wsparcia oraz kształtowanie postawy akceptacji.

Skip to content