22 sierpnia b.r. zespoł SCWEW w Częstochowie zaprosił uczestników sieci współpracy i samokształcenia „W kregu edukacji właczającej” na sześciogodzinne warsztaty „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb  i możliwości uczniów z niepełnosprawnością”.

Na zaproszenie odpowiedziało ponad czterdziestu nauczycieli, w tym doradcy metodyczni RODN „WOM” w Częstochowie.

Po krótkiej części wprowadzającej i refleksji wywołanej bajką Moost Nele „Jak kózka uczyła się pływać”, przystąpiliśmy do najważniejszej części spotkania.

W myśl zasady, że różne perspektywy i propozycje mogą zaowocować twórczymi rozwiązaniami, pracowaliśmy w pięciu zespołach (zespół nauczycieli przedszkoli, zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dwa zespoły nauczycieli klas IV – VIII oraz zespół nauczycieli szkół ponadpodstawowych).

Jak przebiegały warsztaty?

  • Analizowaliśmy przykadowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – tu: serdeczne podziekowania dla Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za udostepnienie materiału do ćwiczeń 😊
  • Wyróżnialiśmy zakresy i sposoby dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego lub wymagań edukacyjnych.
  • Opracowywaliśmy przykłady dostosowania programu wychowania przedszkolnego do potrzeb rozwojowych dziecka lub wymagań edukacyjnych z wybranych przedmiotów do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Już wiemy, że zebrany materiał będzie dla nas punktem wyjścia do dalszych analiz.
Wyniki prac poszczególnych zespołów zamieściliśmy „w sieci”.
Wkrótce wypracowanymi wnioskami podzielimy sie także z innymi nauczycielami i zainteresowanymi osobami.

Serdecznie DZIĘKUJEMY Uczestnikom warsztatów za wspaniałą pracę i zaangażowanie.

Poniżej krótka fotorelacja z przebiegu warsztatów.

Skip to content