„Pracą dziecka jest zabawa.
Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią”
 Carolyn Hooper

 

Zabawa zaspokaja potrzeby ruchu czy działania dzieci, umożliwia rozwijanie zmysłów, doskonalenie myślenia oraz pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny. Zajęcia modelowe w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. Krecika w Częstochowie, które odbyły się 10 lutego b.r. miały charakter zabawy. Działanie „zajęcia modelowe” zaplanowane w ramach wsparcia SCWEW, skierowane było do nauczycieli pracujących z grupą zróżnicowaną. Ogólnym celem tych zajęć była prezentacja form, metod i technik pracy, które wspierają rozwój dzieci.

Zajęcia w grupie dzieci 5 i 6-letnich, w grupie „Biedronki” przepełnione były muzyką, śpiewem i tańcem. Nie zabrakło elementów edukacji regionalnej. Podczas ludowej zabawy tanecznej pochodzącej z regionu częstochowskiego, dzieci dowiedziały się m.in., że „MICHAŁEK” to nie tylko imię męskie, czy arachidowy cukierek ale chałka – drożdżowa, pleciona bułka, którą tak właśnie w naszym regionie niegdyś określano.

Zaprezentowane zabawy rytmiczno – taneczne były okazją do przypomnienia zabaw, których wartość dla rozwoju ogólnej sprawności ruchowej dzieci, koordynacji ruchowej oraz motoryki dużej i małej jest bezcenna.

Nauczyciele grupy dzieci 4 i 5 – letnich, grupy „Żabki” poznali z kolei teatrzyk ukryty w drewnianej skrzynce – Kamishibai i jego znaczenie w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Teatr Kamishibai świetnie „wpisuje się” w storytelling – technikę, która obecnie nabiera nowego charakteru. Zajęcia były też okazją do przypomnienia zabaw paluszkowych oraz wykonania ciekawych ćwiczeń kreatywnych.

Skip to content