27 lipca w SCWEW w Częstochowie odbyły się zajęcia modelowe dla dzieci z Przedszkola nr 13 im. Krecika.

Ścieżki sensoryczne to efektowne i bardzo przydatne urozmaicenie zajęć edukacyjnych, co dodatkowo wspomaga integrację sensoryczną u dzieci zarówno pełnosprawnych, jak  i z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia sensoryczne to  edukacyjna zabawa, która pozwala dziecku na poznawanie świata za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Ścieżkę sensoryczną tworzy się poprzez zastosowanie ciągu zróżnicowanych nawierzchni, dających odmienne odczucia odbierane gołymi stopami. W ścieżce sensorycznej znaczenie ma faktura poszczególnych elementów oraz ich temperatura, co działa na zmysł dotyku oraz bodźce wzrokowe – różnorodne kolory materiałów, które ciekawie mogą przechodzić jeden w drugi.

Kształty ścieżki sensorycznej mogą być różne, zależnie od potrzeb. Jeżeli jest elementem ciągu komunikacyjnego, powinna harmonijnie łączyć się z pozostałymi ścieżkami i prowadzić do celu. Można również bardziej wyeksponować ten nietypowy element kompozycji                            i zlokalizować go centralnie, na przykład na trawniku lub w otoczeniu zwracających uwagę roślin. Ścieżka sensoryczna doskonale sprawdza się również zaprojektowana w formie okręgu, labiryntu, mozaiki lub gry, np. w klasy, co jest szczególnie atrakcyjne dla dzieci i zachęca je do korzystania z tej formy zdrowej zabawy ogrodowej.

W tworzeniu ścieżki sensorycznej wykorzystuje się materiały pochodzenia naturalnego, dostępne w najbliższym otoczeniu, dzięki czemu możliwa jest interakcja osoby niepełnosprawnej z naturalnym środowiskiem zewnętrznym. Przykładowe materiały, które można zastosować to: szyszki, piasek, kamienie, igliwie, kora, woda. Walory terapeutyczne ścieżki sensorycznej można wykorzystywać w różnych typach schorzeń i stopniach niepełnosprawności.

Przykładowe ćwiczenia do wykorzystania przy użyciu ścieżki sensorycznej:
– przejście po grząskim podłożu, np. piasku wzmacnia mięśnie sklepienia stopy
– przejście po belce otaczającej ścieżkę ćwiczy zachowanie równowagi
– chodzenie po szyszkach czy kamieniach ćwiczy balans miednicy
– pokonanie bariery (wzniesienie, kamień, konar) ćwiczy mięśnie kończyn dolnych

Ścieżka sensoryczna stanowi ważne narzędzie w hortiterapii, umożliwiające stymulację wielozmysłową w naturalnym środowisku oraz uczy orientacji ciała w przestrzeni i rozwija dużą motorykę.

Skip to content