Zajęcia prowadziła mgr Hanna Iwańczak.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

W projekcie „Bajkowe przedszkole” do zrealizowania jest 1200 godzinzajęć rozwijających kompetencje społeczne. Zajęcia prowadzone są z każdym dzieckiem indywidualnie w wymiarze 2 godziny w tygodniu.

Skip to content