Zajęcia prowadziła mgr Anna Jędrzejczyk.

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Do innych celów zalicza się także: poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny
i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

W projekcie „Bajkowe przedszkole” do zrealizowania jest 600 godzin terapii ręki. Zajęcia prowadzone są z każdym dzieckiem indywidualnie w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

Skip to content