Zajęcia prowadziła mgr Katarzyna Kukuła.

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.
Celem zajęć artystycznych w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania.
Zajęcia artystyczne, poza rozwijaniem u dziecka umiejętności manualnych,  dają zadowolenie i radość płynącą, z wiary we własne siły, możliwości twórcze oraz uczą współistnienia w zespole ludzkim.  Tym samym zajęcia te pełnią też funkcję terapeutyczną.  Poprzez organizowanie różnych form aktywności dziecka, przez rozwijanie i kształtowanie umiejętności, usuwa się u dziecka zahamowania, poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.
Przykładowe techniki plastyczne wykorzystywane podczas zajęć:

 • rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru;
 • malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, gąbką, palcami;
 • rysowanie i malowanie inspirowane literaturą, własnymi przeżyciami,
  z zastosowaniem różnych form i technik;
 • eksperymentowanie z linią; obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych różnym sposobem, tworzenie konturu;
 • eksperymentowanie z barwną plamą; obserwowanie efektów mieszania kolorów
  i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia;
 • tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych;
 • lepienie z różnych mas plastycznych (plastelina, ciastolina, masa solna, papierowa), rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów;
 • wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych;
 • wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych;
 • stemplowanie na papierze, kartonie kompozycji tematycznych i dekoracyjnych
  z samodzielnym wykonaniem prostych stempli;
 • wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru; łączenie za pomocą kleju, taśmy samoprzylepnej, sznurka, zszywaczy i spinaczy;
 • komponowanie kolażu inspirowanego wyobraźnią, literaturą, osobistymi wrażeniami i doświadczeniami;
 • wykonywanie prac z wykorzystaniem origami.

W projekcie „Bajkowe przedszkole” do zrealizowania jest 300 godzin zajęć artystycznych. Zajęcia prowadzone są
z 4-osobową grupą w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Skip to content