Zajęcia prowadziła mgr Mirosława Odziemek.

Programy Aktywności: „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” opracowane przez Marianne i Christophera Knillów opierają się na poznawaniu i doświadczaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, takich jak kołysanie, wymachiwanie rękoma, pocieranie dłoni, itd. i dostosowanie tych ruchów do akompaniamentu muzyki. Proponowane programy tworzą ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa jak również pełnią funkcję bazy wyjściowej dla rozwoju rozumienia i używania języka. Stosowana na zajęciach jako metoda wspomagająca, zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i grupowej – pozwala na czerpanie radości ze wspólnego, równoczesnego wykonywania zadań oraz rozwija percepcję słuchowo – wzrokowo – ruchową. Niezwykle ważną rolę odgrywa muzyka, która zarówno stymuluje jak i podwyższa uwagę. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu sygnaturki na początku i na końcu programu, dziecko stopniowo uczy się rozpoznawać sytuację, a to przygotowuje do łączenia jej z określoną aktywnością. Ponadto każdy ruch dziecka jest wspierany przez specjalny akompaniament muzyczny, będący „sygnałem” konkretnej aktywności. Autorzy oparli się na założeniu, że dotyk jest pierwszym wrażeniem, jakiego doznajemy tak więc od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem a następnie komunikacji z nim. Podstawowym założeniem programów jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Aby przełamać trudności związane z postrzeganiem zaburzonego obrazu własnego ciała, braku kontroli nad ruchami i problemami w komunikacji, należy rozwijać świadomość ciała. Należy im dostarczać jak najwięcej informacji o ich ciele oraz jego powiązaniu z otoczeniem. Dziecko wymaga pomocy uzyskaniu wiedzy dotyczącej: a) ciała jako całości, b) poszczególnych części ciała i ich powiązań z innymi, c) faktu, że różne części ciała mogą być używane w różny sposób, d) powiązania ciała z innymi ludźmi, przedmiotami i przestrzenią.
Programy aktywności składają się z czterech programów (I, II, III, IV) oraz Programu Wprowadzającego i Programu Specjalnego SPH.

Program IV wymaga odpowiedniego poziomu świadomości ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji i społecznej wrażliwości. Program ten powinien być używany na poziomie najbardziej zaawansowanym. Czas trwania ok. 20 minut. Aktywności zawarte w tym programie:

 • Leżenie na brzuchu
 • Leżenie na brzuchu i mruganie oczyma
 • Leżenie na plecach z rękoma wokół karku
 • Poruszanie nogami (jazda na rowerze)
 • Odbijanie się na siedzeniu
 • Kręcenie się wokół siedzenia
 • Ślizganie się na siedzeniu
 • Podnoszenie się i stanie bez ruchu
 • Podnoszenie ramion – jednego, a potem obu jednocześnie
 • Podnoszenie jednocześnie – jednej ręki i nogi
 • Stawanie przed kimś
 • Podbieganie do- odbieganie od
 • Spacerowanie – szybko i delikatnie
 • Spacerowanie – wolno i ciężko
 • Spacerowanie – wolno i delikatnie ( po cichu)
 • Dwa i dwa (znajdź partnera)
 • Odpychanie i przyciąganie
 • Dowolne ruchy (taniec)

W projekcie „Bajkowe przedszkole” do zrealizowania jest 300 godzin zajęć prowadzonych metodą Knillów. Zajęcia prowadzone są z 4-osobową grupą w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Skip to content