Wraz z utworzeniem w szkole oddziałów dla dzieci z autyzmem, nauczyciele podjęli inicjatywę zorganizowania  konferencji naukowych-forum „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Pierwsze Forum odbyło się w 1999 roku przy współudziale Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami. W kolejnych latach do współpracy w organizację konferencji włączali się inni partnerzy: Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Akademia im. J. Długosza, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „ Daj Mi Czas” oraz Urząd Miasta . Wszystkie dotychczasowe konferencje obejmował patronatem naukowym  prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski  i miały one zarówno zasięg ogólnopolski jak  i międzynarodowy Celem organizowania konferencji  jest szerzenie wiedzy na temat autyzmu, rozwijanie współpracy między oświatą , opieką społeczną, służbą zdrowia ,przedstawienie metod pracy  oraz wymiana doświadczeń między różnymi ośrodkami działającymi w Polsce i za granicą. Owe konferencje cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem. W bieżącym roku 25 listopada odbyła się kolejna już 13 edycja. Wiodącym tematem  tegorocznej konferencji było zagadnienie – System wsparcia osób z autyzmem w Polsce i Europie.  Wśród prelegentów byli specjaliści z Wielkiej Brytanii i Słowacji. Duże zainteresowanie szczególnie wśród rodziców wzbudził wykład „ Mikropolaryzacja mózgu”.

https://www.facebook.com/telewizjaorion/videos/1307789785909642/

Załączniki

Skip to content