„Do zdrowia poprzez zdrowe odżywianie, aktywny wypoczynek  i pracę społecznie użyteczną”

W roku 2016/2017 pod patronatem działającego przy szkole stowarzyszenia „Daj mi czas”, przy aktywnej współpracy z Radą Rodziców działającą przy szkole, realizowany jest projekt  „Do zdrowia poprzez zdrowe odżywianie, aktywny wypoczynek i pracę społecznie użyteczną”.  Projekt realizowany jest dzięki Fundacji AUCHAN oraz przy nieocenionej współpracy z wolontariuszami Marketu Auchan Częstochowa Północ. Wolontariusze nie tylko wspomagają nauczycieli w realizacji zadań ujętych w projekcie ale przede wszystkim dzięki wzajemnej sympatii jaka powstała między uczniami i wolontariuszami, zwiększa się motywacja uczniów do podejmowania starań,  zaangażowanie i chęć pokazania się gościom  z jak najlepszej strony.

W ramach realizacji projektu została  już przygotowana do zajęć „Pracownia smaków, zapachów, kolorów i kształtów”, dla uczniów Gimnazjum i  SPdP  a w dalszej realizacji projektu powstanie  pracownia dla uczniów Szkoły Podstawowej.  Pracownie te zapewnią  uczniom  warunki do rozwijania umiejętności w zakresie estetycznego spożywania posiłku w grupie rówieśniczej. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości będzie uczył  się samodzielności w zakresie  przygotowania  prostego posiłku, przyswajał zasady zdrowego odżywiania, obsługiwał sprzęt AGD.  W ramach projektu cyklicznie  będą odbywać się akcje promujące zdrowe odżywianie takie jak zapoczątkowany już „Dzień witaminki”.

Aktywny wypoczynek zapewni uczniom założony „Klub cyklistów terenowych”, „Klub cyklistów stacjonarnych”, „Klub nordic wal king”.  Uczniowie korzystać  będą z nowo zakupionego sprzętu: rowerów terenowych,  stacjonarnych, kijów do nordic walking,  stołu do gry w cymbergaja, piłkarzyków,  drobnego sprzętu  do zajęć sportowych.   Organizowane akcje o charakterze sportowym,  zapewnią  atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w integracji z rówieśnikami z innych szkół.

Integralną częścią zdrowego stylu życia jest umiejętność  i możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych, która sprawia,  że każdy czuje się potrzebny i buduje swoje poczucie wartości. Zakupiony sprzęt    i materiały do prac rękodzielniczych taki jak np. krosna tkackie, sprzęt ogrodniczy, sprzęt  AGD pozwoli na rozwijanie u  uczniów  zainteresowań i umiejętności , które mogą umożliwić podjęcie pracy zarobkowej w życiu dorosłym bądź spowodują, że dorosły już uczeń będzie mógł być pomocnym w domu rodzinnym.  Integracji z innymi służyć będą organizowane cyklicznie  warsztaty rękodzielnicze.

Rozpoczęte już działania ujęte w projekcie to dopiero początek.  Będą  one realizowane
i modyfikowane w dalszych latach pracy szkoły.

Skip to content