W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła  do realizacji szkolnego projektu „Do zdrowia poprzez zdrowe odżywianie, aktywny wypoczynek i prace społecznie użyteczne”. Projekt realizowany jest przy współpracy Fundacji Auchan, Stowarzyszenia „Daj mi czas”, Rady Rodziców i wolontariuszy Marketu Auchan Częstochowa Północ.
W ramach projektu dla starszych uczniów zorganizowano i oddano do użytku już w listopadzie 2016 r  „Pracownię smaków , zapachów, kolorów i kształtów”. Od września 2017 r będzie oddana do użytku „Pracownia smaków, zapachów, kolorów i kształtów” dla uczniów Szkoły Podstawowej. Fundusze pozyskane w ramach projektu od Fundacji Auchan i zaangażowaniu Rady Rodziców działającej przy szkole przygotowano do użytku i wyposażono w sprzęt sportowy salkę dla „Klubu cyklistów stacjonarnych” oraz gier i zabaw zespołowych. Pierwsze zajęcia już za naszymi uczniami.W ramach przyuczania naszych uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego zakupiono rowery terenowe oraz drobny sprzęt sportowy. W roku szkolnym odbyły się warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem zakupionego sprzętu do prac rękodzielniczych. Szkoła SPDP wzbogaciła się o sprzęt AGD, sprzęt do prac ogrodniczych, który pozwoli na lepsze przyuczanie dorosłych już uczniów do wykonywania prac społecznie użytecznych. Wszystkie podjęte w ramach projektu działania będą kontynuowane i realizowane przez następne lata szkolne.

 

Skip to content