Ważne pliki do pobrania

Aby pobrać i otworzyć dany plik, należy kliknąć na jeden z poniższych odnośników:

Podania i wnioski

Świetlica

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, INDYWIDUALNEGO NAUCZANIAZałączniki

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Skip to content