Praktyki studenckie

Do naszej szkoły corocznie przyjmujemy wielu studentów na praktyki. Zgłaszają się słuchacze uczelni studiów magisterskich i podyplomowych, którzy odbywają praktyki według opracowywanego indywidualnie harmonogramu.

W trakcie stażu studenci realizują różnorodne zadania dzięki czemu zdobywają wiedzę,  kształtują własne umiejętności dydaktyczne oraz kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Do ich zadań należy również poznanie funkcjonowania pracy szkoły, zapoznanie się
z dokumentacją, pracą pedagoga oraz zespołów problemowo- zadaniowych funkcjonujących w szkole.

Główne cele przyświecające praktykom to zrozumienie specyfiki pracy w szkole,  a także wykorzystanie wiedzy teoretycznej studenta w praktyce.

Ze względów bezpieczeństwa do zakończenia okresu pandemii nie  przyjmujemy praktykantów.

Opiekunki praktyk studenckich:

  • Anna Pala
  • Monika Lewandowska-Lipa

Zapraszamy do Wolontariatu!

Jeśli uważasz, że pomaganie jest czymś normalnym i masz ochotę w ten sposób wspierać naszą pracę i działania. Zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat osób, które chcą bezinteresownie pomagać dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 

W zamian Nasi wolontariusze: otrzymają wsparcie opiekuna, profesjonalne szkolenie, doświadczenie potrzebne w późniejszej pracy, a co najważniejsze wdzięczność i  uśmiech dziecka. 

Ze względów bezpieczeństwa do zakończenia okresu pandemii nie będziemy mogli przyjmować wolontariuszy.

Koordynator wolontariatu: Monika Lewandowska-Lipa

Zapraszamy do Wolontariatu!

Jeśli uważasz, że pomaganie jest czymś normalnym i masz ochotę w ten sposób wspierać naszą pracę i działania. Zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat osób, które chcą bezinteresownie pomagać dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W zamian Nasi wolontariusze otrzymają wsparcie opiekuna i doświadczenie potrzebne 
w późniejszej pracy, a na pewno uśmiech dziecka. Na początek jednak zapraszamy na szkolenie dla wolontariuszy!

Koordynator wolontariatu: Monika Lewandowska-Lipa

Informacje prawne przydatne każdemu, kto chce zaangażować się w pomoc jako wolontariusz:

  • Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  • 

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:
    1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
    2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

 

Zobacz też:

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra

Baza dydaktyczna

Galeria zdjęć

Publikacje

Prace nauczycieli
Skip to content