Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna naszej szkoły jest bardzo bogata. Dysponujemy dużym budynkiem podzielonym na dwa skrzydła. W jednym bloku znajduje się Przedszkole (parter), Szkoła podstawowa kl. 1-3 (1 piętro), Szkoła podstawowa kl. 4-6 (2 Piętro), natomiast w drugim Gimnazjum (1 piętro) i Szkoła przysposabiająca do pracy (2 piętro).
Dysponujemy także licznymi gabinetami do zajęć specjalistycznych:
– gabinety logopedyczne
– sala do zajęć metodą M. Montessorii
– sala doświadczania świata
– sala do zajęć Integracji sensorycznej
– pracownia komputerowa
– pracownie plastyczne
– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W szkole posiadamy także gabinet psychologa szkolnego, gabinet pielęgniarki środowiskowej, bibliotekę.
Dysponujemy trzema pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę szkolną: dla uczniów klas 1-3, uczniów klas 4-6 oraz gimnazjum i młodzieży.
Nasi uczniowie zajęcia wychowania fizycznego realizują na dużej sali gimnastycznej zlokalizowanej poza budynkiem szkoły.

 

 

 

 

 

Biblioteka

Gabinet psychologa

Gabinet logopedyczny

Gabinet pielęgniarki

Patio – ogród sensoryczny

Kuchnia

Pracownia Garncarska Pracownie Plastyczne

Pracownia Komputerowa

Pracownia Montessori

Pracownia Muzyczna

Sala Doświadczania Świata

Sala Gimnastyczna

Szatnia

Świetlica Szkolna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zobacz też:

Historia

Nasza szkoła działa od 1937 roku.

Ceremoniał szkolny

Opis uroczystości szkolnych

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra

Skip to content