Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Specjalnych nr 23
Rok szkolny 2021/2022

Bank Ochrony Środowiska  w Częstochowie
Nr rachunku  96 1540 1014 2101 0004 4823 0001

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:                  Agnieszka Pianka
Wiceprzewodnicząca:          Magdalena Skowrońska
Sekretarz:                            Stefan Łukaszczykiewicz
Członek Prezydium :            Sylwia Dobrowolska, Edyta Harasim

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   –         Andrzej Michalik
Członkowie         –          Anna Krawczyk, Anita Błaszczyk

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Rady Rodziców

Zasady współpracy z rodzicami

Skip to content