Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Specjalnych nr 23
Rok szkolny 2020/2021

Bank Ochrony Środowiska  w Częstochowie
Nr rachunku  96 1540 1014 2101 0004 4823 0001

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:                    Agnieszka Pianka
Wiceprzewodnicząca:            Magdalena Skowrońska
Sekretarz:                              Sylwia Dobrowolska
Członek Prezydium :              Karolina Moskwa

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   –         Andrzej Michalik
Członkowie         –           Edyta Harasim, Joanna Michalczyszyn

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Rady Rodziców

Zasady współpracy z rodzicami

Skip to content