Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Specjalnych nr 23
Rok szkolny 2022/2023

Bank Ochrony Środowiska  w Częstochowie
Nr rachunku  96 1540 1014 2101 0004 4823 0001

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca             Agnieszka Pianka
Wiceprzewodnicząca     Sylwia Dobrowolska
Sekretarz                        Anna Krawczyk
Członek                           Anita Błaszczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca         Joanna Michalczyszyn
Członkowie                 Magdalena Skowrońska, Stefan Łukaszczykiewicz

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Rady Rodziców

Zasady współpracy z rodzicami

Skip to content