Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację włączającą

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka

Legionów 54
42-202 Częstochowa

34 324-18-38, kom. 798 311 210

scwew.czestochowa@gmail.com

Zespół SCWEW:

Lider Jolanta Miękina j.miekina@zss23korczak.edu.pl
Ekspert ds. edukacji włączającej Katarzyna Patrzykont k.patrzykont@zss23korczak.edu.pl
Ekspert ds. informacji i ewaluacji Anna Pala a.pala@zss23korczak.edu.pl
Ekspert ds. technologii wspomagających Tomasz Putowski t.putowski@zss23korczak.edu.pl
Specjalista:
autyzm, niepełnosprawność intelektualna
Danuta Di Giusto d.digiusto@zss23korczak.edu.pl
Specjalista:
surdopedagog, autyzm, niepełnosprawność intelektualna
Barbara Dylkowska b.dylkowska@zss23korczak.edu.pl
Specjalista: autyzm,niepełnosprawność intelektualna
Agnieszka Nowak a.nowak@zss23korczak.edu.pl
Specjalista: autyzm,niepełnosprawność intelektualna Monika Lewandowska – Lipa m.lewandowska-lipa@zss23korczak.edu.pl
Specjalista: autyzm,niepełnosprawność intelektualna Bożena Papalska b.papalska@zss23korczak.edu.pl

 

 

 

Skip to content