Misja szkoły

Misja naszej szkoły

Niech się dowie jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby był jak najmniej uzależniony od otoczenia, aby czuł się w nim bezpiecznie i czerpał z życia zadowolenie”;

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak;

Dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka/ucznia na miarę jego możliwości psychofizycznych oraz kształtowanie postaw, zachowań, wartości i norm uznawanych w środowisku społecznym;

Włączanie rodziców w proces rewalidacyjny i edukacyjny, pozyskanie ich zaufania i życzliwości;

Podejmowanie działań wzmacniających wizerunek szkoły w środowisku lokalnym;

Przedszkole:

– uczenie poprzez zabawę;

– kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

I etap edukacyjny:

– rozwijanie praktycznych umiejętności i powtarzanie pewnych czynności tak, by były utrwalone i zautomatyzowane;

II etap edukacyjny:

– rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych;

– propagowanie zdrowego stylu życia;

– uczenie szacunku i tolerancji;

– kultywowanie tradycji;

SPdP:

– doskonalenie kompetencji społecznych;

– rozbudzenie zainteresowania uczniów pracą;

– stwarzanie uczniom możliwości poznawania historii i środowiska lokalnego.

W naszej szkole:

akceptujemy bezwarunkowo

budujemy dobre relacje

chwalimy za każdy wysiłek

diagnozujemy indywidualne możliwości uczniów

efektywnie współpracujemy z rodzicami uczniów, dbając o partnerskie relacje

formułujemy wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów

gotowość do rozliczenia wyrażamy poprzez zasady i konsekwencje

hamujemy trudne zachowania zapewniając przewidywalność zdarzeń

interesujemy się każdym uczniem, rozpoznajemy jego mocne strony

jasno określamy cele

kierujemy w sposób wszechstronny rozwojem ucznia

liczymy się z jego odmiennym zachowaniem

łagodzimy stresy wprowadzając struktury sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa

mowa i komunikacja są naszymi priorytetami

naszym działaniom zawsze towarzyszą odczucia i emocje

organizujemy konferencje, konsultacje i dni otwarte – dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

pomagamy, ale nie wyręczamy

rozwijamy aktywność społeczną

stosujemy nowoczesną technologię komunikacyjno – informacyjną

tolerancji i wyrozumiałości uczymy na codzień

uczymy „do życia przez życie”

współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów

Y – to niewiadoma, na którą zawsze jesteśmy przygotowani

zachęcamy do zdobywania i prezentowania nowych umiejętności

Koncepcja

Skip to content