PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 24

DLA DZIECI Z AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI – W WIEKU OD 2,5 LAT DO 9 LAT.

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci:

 1. na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów,
 2. posiadające orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publiczne poradni specjalistycznej.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Dla dzieci z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną, organizujemy grupy 4 – osobowe, w każdej grupie jest pomoc nauczyciela.

To jak wygląda dzień w naszym przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Godziny Zajęcia dnia
7.00-8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań.
8.15-8.30 Gimnastyka poranna (ćwiczenia ogólnorozwojowe).
8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczno-samoobsługowe, śniadanie-kultura spożywania posiłku.
9.00-9.15 „Poranny krąg”: powitanie, lista obecności, kalendarz.
9.15-9.30 gr. młodsza Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
9.15-9.30 gr. starsza Zabawy muzyczno-ruchowe.

9.45 – 10.00 gr. młodsza

9.30 – 10.00 gr. starsza

Realizacja zadań edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową, zgodnych z tygodniowym planem pracy.
10.00-11.15 Spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne na placu zabaw, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze.
11.15-12.00 Wychowanie przez sztukę, rozwijanie zainteresowań twórczych dzieci. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.
12.00-12.30 Przygotowanie do obiadu: porządkowanie sali, czynności higieniczno-porządkowe. Obiad: prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole.
12.30-13.00 Relaksacja, odpoczynek – dziecięce masażyki, słuchanie muzyki relaksacyjnej, , bajek i wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
13.00-14.00 Gry i zabawy dydaktyczne.
14.00-14.15 Podwieczorek – kultura spożywania posiłku.
14.15-16.00 Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali. Zabawy inspirowane przez dzieci. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Dzieci w przedszkolu realizują Podstawą programową wychowania przedszkolnego w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w godzinach od 8.30 do 13.30. Zajęcia edukacyjne realizowane w tym czasie są zgodne z tygodniowym planem pracy. Treści programowe realizowane są w czterech obszarach rozwoju dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym.

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). Ponadto pracujemy na własnym programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”. Każdemu dziecku przysługują 2 godziny zajęć rewalidacji indywidualnej tygodniowo.

Wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolu są bezpłatne:

 • zajęcia edukacyjne w grupie przedszkolnej,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z komunikacji alternatywnej, m.in.: PCS, Makaton,
 • gry i zabawy z elementami języka angielskiego,
 • zajęcia Pedagogika Marii Montessori,
 • zajęcia z psychologiem,
 • arteterapia,
 • zajęcia integracji sensorycznej (SI),
 • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia Metodą Ch. i M. Knillów,
 • hortiterapia,
 • bajkoterapia,
 • zabawy na świeżym powietrzu i spacery.

Choć plan dnia naszych maluchów jest bardzo bogaty i obfituje w różnego rodzaju zajęcia, nie zapominamy, że podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dzieci z autyzmem mają problem z bawieniem się, dlatego uczymy ich zabawy, by na miarę swoich możliwości mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.

Gdy dziecko poczyni znaczący progres rozwojowy, proponujemy placówki integracyjne i ogólnodostępne. W razie wolnego miejsca przyjmujemy dzieci z listy rezerwowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z placówką:
Przedszkole Nr 24,  ul. Legionów 58,  42-200 Częstochowa
tel. 34 324 18 38,  798 311 210

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

GIMNAZJUM

Gimnazjum Specjalne Nr 25

SPDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3

Z życia przedszkola…

Mikołaj z AUCHAN Północ Częstochowa

Mikołaj z AUCHAN Północ Częstochowa

Dzisiaj naszych przedszkolaków odwiedził Mikołaj z AUCHAN Północ Częstochowa. Radość z otrzymanych prezentów jest wielka. Wszystkim Mikołajom z Auchan dziękujemy i życzymy zdrowych, radosnych, pięknych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2023/2024....

Projekt Ministerstwa Zdrowia „Zdrowe dzieci”

Projekt Ministerstwa Zdrowia „Zdrowe dzieci”

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Ministerstwa Zdrowia "Zdrowe dzieci". Dzisiaj razem z Detektywem Witaminka dzieci dowiedziały się co należy robić, aby rosnąć zdrowo i mieć siłę. Owocowe śledztwo zakończyło się sukcesem - pyszną sałatką...

Międzyprzedszkolny konkurs „Apetyt na zdrowie”

Międzyprzedszkolny konkurs „Apetyt na zdrowie”

Nasze przedszkole bierze udział w miedzyprzedszkolnym konkursie "Apetyt na zdrowie". Raz w miesiącu będziemy przygotowywać pyszne i zdrowe danie z menu podanego przez organizatora. Uwieńczeniem konkursu będzie powstanie książki kucharskiej dla najmłodszych....

Pola Nadziei 2023/2024

Pola Nadziei 2023/2024

Przedszkolaki na uroczystym otwarciu kampanii Pola Nadziei 2023/2024 na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Skip to content