Posiłki

Obiady są wydawane w stołówce szkolnej. Koszt jednego obiadu (zupa oraz drugie danie) wynosi 4,00 zł.

Opłaty za obiady przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami: 34/3241838 wew.107 lub 798 311 210. Odpisy uwzględnia się , jeżeli są zgłoszone do godziny 9.00.

Załączniki

Skip to content