Posiłki

Obiady są wydawane w stołówce szkolnej. Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2023/2024 (zupa oraz drugie danie) wynosi 4,70 zł.

Opłaty za obiady przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek 97 1030 1104 0000 0000 9322 0001 Bank Citi Handlowy lub na Poczcie Polskiej (porozumienie Banku bez pobierania opłat za przelew).

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami: 34/3241838 wew.107 lub 798 311 210. Odpisy uwzględnia się, jeżeli są zgłoszone do godziny 9.00.

Załączniki

Skip to content