Ogłoszenia

Drodzy rodzice zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Zdrowia.

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów

Powrót uczniów do szkół
Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało nowe rekomendacje dotyczące powrotu uczniów do placówek. W celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli rekomenduje się wdrożenie wytycznych dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej. Zaleca się , aby po powrocie uczniów do szkół skupić się głównie na odbudowaniu wspólnoty i więzi między uczniami oraz relacji miedzy uczniami i nauczycielami. W trosce o dobro i zdrowie fizyczne oraz psychiczne dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie diagnozy i udzielanie wsparcia uczniom zgodnie z ich potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi zamieszczonymi pod adresem

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Skip to content