Dokumenty szkolne

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem szkoły oraz pozostałymi ważnymi dokumentami. Aby otworzyć dany plik, należy kliknąć na jeden z poniższych odnośników:

STATUTY 2024

Statuty - 1.09.2022

Program wychowawczo-profilaktyczny

Przedszkole

Standardy ochrony małotenich. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Regulaminy

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki oraz wyjść i wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowiei

Druki różne

Praktyki wspomagane

Udział w zajęciach - praktyki i wolontariat

Skip to content