Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024:

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14-16.05.2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych : 2.05, 31.05. 2024

Terminy zebrań z rodzicami:

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2023/2024

 

Lp.

 

Data

 

Tematyka

 

 

1

 

04.09.2023.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – spotkanie klasowe
z wychowawcą
– wybór klasowej rady rodziców
– zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami
szkoły  (Statut, WSO, i inne)
 

2

 

26.09.2023

– spotkanie dyrektora z radą rodziców (wybór
prezydium rady rodziców,
– zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo – profilaktycznego przez Radę Rodziców
 

3

 

14.11.2023

 

 

Konsultacje

 

4 23.01.2024 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców
o ocenach za  I półrocze
 

5

 

19.03.2024

 

 

Konsultacje

 

 

6

 

21.05.2024

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców
o propozycjach ocen rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

 

Kalendarz imprez szkolnych i pozaszkolnych

Skip to content