Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna  23 -31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 14- 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 r. 24 czerwca 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 12 listopada 2021 r., 07 stycznia 2022 r.,
02 maj 2022r., 17 czerwca 2022 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami:

– 1.09.2021 r.- spotkanie organizacyjne;
– 21.09.2021r.,- organizacja pracy klasy i szkoły, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji;
– 16.11.2021 r.- konsultacje;
– 1.02.2022 r. – spotkania klasowe z wychowawcą, omówienie postępów uczniów;
– 22.03.2022 r.- konsultacje;
– 10.05.2022 r. – omówienie postępów uczniów;

 

Kalendarz imprez szkolnych i pozaszkolnych

Skip to content