Nauka stacjonarna

Nauka stacjonarna

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, decyzją dyrektora ZSS 23 szkoły wchodzące w skład zespołu pracują w...
Skip to content