Współpracujemy z następującymi organizacjami:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

www.tpdoo.org
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma już ponad 90 lat – początek jego działalności sięga roku 1919. W naszej szkole istnieje od co najmniej 1975 roku. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD, które może prowadzić działalność zarówno w środowisku zamieszkania jak i przy placówkach czy instytucjach.
 Więcej informacji nt. Szkolnego Koła TDP można znaleźć tutaj

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

www.schronisko.czestochowa.pl
W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciel mgr Barbara Kołodziejczyk wpadła na pomysł, aby w ramach wolontariatu wraz z grupą uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy chodzić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Eksperymentalne, jednorazowe wyjście przerodziło się w ścisłą współpracę z tą instytucją. Z kierownikiem schroniska panią Katarzyną Grzyb podpisaliśmy umowę wolontariacką, którą przedłużyliśmy na bieżący rok szkolny. Grupa liczy 15 uczniów z różnych klas SPdP oraz III Gu a opiekę nad nią sprawuje 2 nauczycieli : koordynator mgr Barbara Kołodziejczyk i pani mgr Teresa Markowicz .Do schroniska jeździmy autobusem w każdy czwartek niezależnie od pogody. Naszym zadaniem jest wyprowadzanie psów na spacer za każdym razem wybierając je z innych boksów. Ewaluacja przedsięwzięcia polega na tym, iż na początku wyprowadzaliśmy 2-3 małe pieski, a na chwilę obecną jest ich 8-10 średniej wielkości. Dzięki tej formie terapii nasi uczniowie uczą się wrażliwości, systematyczności i obowiązkowości a przede wszystkim czują się potrzebni bo pomagają bezdomnym psom, które odpłacają się im niezwykłą wdzięcznością. Kiedy wysiadamy z autobusu, psy trzecim zmysłem wyczuwają naszą obecność i witają od początku drogi radosnym szczekaniem. Nie ma nic cenniejszego i motywującego niż uczucie obopólnej wdzięczności.

Filharmonia Częstochowska

www.filharmonia.com.pl
Uczniowie naszej szkoły dzięki nawiązanej współpracy z Filharmonią częstochowską od lat uczestniczą w porankach muzycznych. Odbywają się one raz w miesiącu i za każdym razem zaskakują nas ciekawym programem oraz bardzo ciepłym przyjęciem pani prowadzącej audycję. Każde wyjście jest ogromnym przeżyciem dla dzieci i dostarcza im wielu artystycznych wrażeń. Uczniowie mają możliwość obcowania na żywo z muzyką, Poznają instrumenty oraz zapoznają się z literaturą muzyczną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

www.zppp.ids.czest.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a także rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim potrzebującym pomocy dotyczącej wychowania i kształcenia.

Stowarzyszenie Daj mi czas

www.dajmiczas.pl
Stowarzyszenie działa od marca 2007r. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka i rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły. Celem Stowarzyszenie „DAJ MI CZAS” jest inicjowanie i realizowanie różnych form opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom.

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

www.autyzm.czest.pl
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu powstało w kwietniu 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem. Celem Stowarzyszenia jest: pomoc osobom z autyzmem i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie, edukacji, wychowania
i wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

PTTK oddział w Częstochowie

www.ropttk.cba.pl

Hufiec ZHP Częstochowa

www.czestochowa.zhp.pl
Początki działalności harcerzy w Szkole Specjalnej Nr 23 datuje się na lata 1950/1951. Harcerze pod kierunkiem instruktora uczestniczyli w naradach pracowników szkoły, konkursach i imprezach organizowanych na terenie miasta Częstochowy. W 2003r. reaktywowano Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku pod nazwą Tropiciele Przygód. Więcej informacji na temat działalności drużyny można przeczytać tutaj.

Ośrodek Kultury Filmowej

www.okf.czest.pl

Skip to content