SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 23

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ I AUTYZMEM. 

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM 
I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ.

W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnością sprzężoną, uczniowie realizują Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego.

W ramach I etapu edukacyjnego (klasy I-III) uczniowie mają zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, w skład której wchodzą: – edukacja polonistyczna
– edukacja matematyczna
– edukacja społeczna
– edukacja przyrodnicza
– edukacja plastyczna
– edukacja techniczna
– edukacja informatyczna (a nie jak jest na stronie zajęcia komputerowe)
– wychowanie fizyczne
– język angielski

Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII) realizowane są następujące przedmioty: – język polski
– język angielski
– matematyka
– historia
– informatyka (na stronie są zajęcia komputerowe)
– wychowanie fizyczne
– technika (kl. IV-VI)
– muzyka (kl. IV-VII)
– plastyka (kl. IV-VII)
– przyroda (tylko w klasie IV)
– geografia (kl. V-VIII)
– biologia (kl. V-VIII)
– chemia (kl. VII-VIII)
– fizyka (kl. VII-VIII)
– wiedza o społeczeństwie (tylko w klasie VIII)
– edukacja dla bezpieczeństwa (tylko kl. VIII)

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ, 
Z AUTYZMEM.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, która wyróżnia następujące przedmioty:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia.

Ponadto wszyscy uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami rewalidacyjnymi, m.in. logopedycznymi, rozwijającymi komunikację, Integracji Sensorycznej, Montessori, usprawniającymi wzrok, słuch, ruch.

Praca z uczniem opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych (IPE-T) opracowywanych dla każdego ucznia uwzględniając jego możliwości i potrzeby. IPE-T powstaje na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, ocenianie postępów ma charakter opisowy.

Dzieci uczą się w mało licznych oddziałach. Liczebność zależy od rodzaju niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych i pracowniach dostosowanych do wieku, potrzeb oraz zainteresowań dzieci i zapewniających im bezpieczeństwo. Wyposażone są one w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęty specjalistyczne.

Uczniowie poprzez zabawę i naukę obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności. Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych. Uczestniczą w koncertach w filharmonii, przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych. Mogą rozwijać swoje zainteresowana uczestnicząc zajęciach zespołu tanecznego, muzycznego, teatrzyku szkolnego, koła krajoznawczo- turystycznego.

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Przedszkole Specjalne Nr 24

SPDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3
Skip to content