Zgodnie z założeniami Projektu w marcu 2022 roku uruchomiliśmy bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego  i pomocy dydaktycznych. Wszystkie zakupione sprzęty i pomoce są odpowiedzią na potrzeby placówek objętych wsparciem przez SCWEW, a sama oferta wypożyczalni skierowana jest do  dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne mają realnie i rzeczowo wspierać nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Naszą rolą jest także przygotowanie kadry placówek objętych wsparciem do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

Zasady oraz sposób i formę bezpłatnego użyczania sprzętu wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych określa Regulamin wypożyczalni, będących własnością SCWEW w Częstochowie.
Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi Umowa Użyczenia (załącznik 3 Regulaminu), która określa m.in. czas na jaki sprzęt zostaje wypożyczony.
Pozostałe dokumenty Wypożyczalni oraz wykaz samego sprzętu dostępne są poniżej.
Wypożyczalnia prowadzona jest przez pana  Tomasza Putowskiego – eksperta ds. technologii wspomagających.

Dyżury
Poniedziałek 13-14
Wtorek 13-14
Czwartek 13-14
Szkolenia i instruktaże z zakresu obsługi sprzętu i pomocy dydaktycznych po telefonicznym umówieniu się

 

Wypożyczalnia jest czynna przez cały okres wakacyjny w godz. 9.00-14.00.

Zapraszamy

Regulamin wypożyczalni
Załacznik nr 1 Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych
Załacznik nr 2 wniosek o użyczenie
Załącznik nr 3 umowa użyczenia

Katalog sprzętu i pomocy dydaktycznych 28.03.2023

Rejestr sprzętu i pomocy dydaktycznych dostępnych lub wypożyczonych w wypożyczalni SCWEW

Skip to content