Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Częstochowie swoim wsparciem obejmuje:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika w Częstochowie
  http://mp13czest.szkolnastrona.pl/start
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie (Szkołę Podstawową Nr 40) https://zsp1czest.edupage.org/
 3. Szkołę Podstawową Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
  http://sp21czest.szkolnastrona.pl/
 4. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie
  https://www.8los.pl/
 5. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II),
  https://zst.czest.pl/
 6. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1)
  https://www.zskochanowski.eu/
Skip to content