Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Częstochowie swoim wsparciem obejmuje:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika w Częstochowie
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie (Szkołę Podstawową Nr 40)
  3. Szkołę Podstawową Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
  4. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie
  5. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II),
  6. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1).
Skip to content