SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 3

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ, W KTÓREJ UCZNIOWIE MOGĄ SIĘ KSZTAŁCIĆ DO 24 ROKU ŻYCIA.

Odziały liczą od 6 do 8 uczniów.

Kształcenie obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych) w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego.
 • Wychowanie fizyczne,
 • Religia,
 • Przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach – kształcenie praktycznych umiejętności i wykonywania konkretnych czynności pracy w następujących dziedzinach:
  • gospodarstwo domowe – obejmuje szeroki zakres prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie, przygotowywanie różnego rodzaju potraw, uprawa i pielęgnacja roślin;
  • prace biurowe – wykonywanie drobnych prac biurowych, obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, laminarki;
  • rękodzieło – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.

Ponadto w szkole realizowane są :

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia kształtujące kreatywność.

Nauka opiera się na opracowanych  dla każdego ucznia, indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

GIMNAZJUM

Gimnazjum Specjalne Nr 25
Skip to content