SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 3

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ, W KTÓREJ UCZNIOWIE MOGĄ SIĘ KSZTAŁCIĆ DO 24 ROKU ŻYCIA.

Odziały liczą od 6 do 8 uczniów.

Kształcenie obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych) w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego.
 • Wychowanie fizyczne,
 • Religia,
 • Przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach – kształcenie praktycznych umiejętności i wykonywania konkretnych czynności pracy w następujących dziedzinach:
  • gospodarstwo domowe – obejmuje szeroki zakres prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie, przygotowywanie różnego rodzaju potraw, uprawa i pielęgnacja roślin;
  • prace biurowe – wykonywanie drobnych prac biurowych, obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, laminarki;
  • rękodzieło – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.

Ponadto w szkole realizowane są :

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia kształtujące kreatywność.

Nauka opiera się na opracowanych  dla każdego ucznia, indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy co roku staramy się nawiązywać współpracę z właścicielami zakładów pracy, dyrekcją tych zakładów w celu umożliwienia naszym uczniom  odbycia praktyk wspomaganych.Naszym stałym zakładem na wolnym rynku pracy jest Sklep Auchan Północ Częstochowa Uczniowie pod opieką nauczycieli „trenerów pracy”, ćwiczą elementy pracy na terenie sklepu. Oprócz praktyk wspomaganych w sklepie Auchan, uczniowie, którzy nie mogli ze względu na swoje ograniczenia zdrowotne realizować  praktyk na wolnym rynku pracy, poza szkołą ,  realizowali je na terenie szkoły dzięki współpracy z firmą GORGOL która udostępniła  materiały półprodukty oraz niezbędne narzędzia do  pracy.

Celem Dyrekcji i nauczycieli SPdP jest dalsza kontynuacja praktyk wspomaganych dla uczniów w zakładach już pozyskanych do współpracy, pozyskiwanie nowych zakładów pracy, jak również realizowanie praktyk na terenie szkoły w zakresie prac ogrodniczych, biurowych, rękodzielniczych,  tak aby każdy z chętnych uczniów na swój sposób mógł się sprawdzić i nabyć nowe umiejętności, które mogą mu się przydać po skończeniu szkoły

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23

Skip to content