​SPOŁECZNY PUNKT KONSULTACYJNY

                               przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie

 

  1. Oferta  Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do :

–  rodzin zaniepokojonych  nieprawidłowym rozwojem  swoich dzieci

– osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami:

intelektualną,  sprzężoną  a w szczególności z  autyzmem

 

– innych zainteresowanych ( studentów, wolontariuszy, pracowników socjalnych itp.)

 II. Cele
       –   przeprowadzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
  • przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy
  • wspieranie rodziców i fachowców w zakresie merytorycznym
  • propagowanie wiedzy o autyzmie

 III. W Punkcie Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady w zakresie:

–   diagnozy pedagogicznej i  funkcjonalnej

–   rozwijania zachowań deficytowych i redukowania zachowań niepożądanych

–   ustalania indywidualnych programów terapeutycznych

–   przygotowania rodzica do pracy z dzieckiem w domu

–   przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy interdyscyplinarnej

–   wspierania rodziców i fachowców w zakresie merytorycznym

IV. Działalność Punktu- procedury

I wizyta – konsultacyjna  ( wywiad, analiza dotychczasowej dokumentacji dziecka,

ustalenie problemu i oczekiwań)

II wizyta- wstępnej diagnozy z udziałem rodzica i dziecka ( obserwacja dziecka

w relacjach z rodzicami, obserwacja w czasie  zabawy  samodzielnej
oraz kierowanej; ustalenie preferencji oraz mocnych i słabych stron dziecka;

opracowanie wstępnego domowego programu terapeutycznego z uwzględnieniem priorytetów rodziny)

Kolejne wizyty mają charakter terapii z dzieckiem i członkami rodziny

Punkt Konsultacyjny działa w placówce od 1998. Z jego oferty korzystają w większości rodzice i opiekunowie ale także nauczyciele i wolontariusze

Do dyspozycji zainteresowanych są doświadczeni specjaliści; nauczyciele pracujący z uczniami z autyzmem, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, neurologopedzi psycholog, oligofrenopedagodzy, tyflopedagog i surdopedagog.

W celu umówienia się na konsultacje można  zadzwonić – kontakt telefoniczny

tel.034. 324 18 38 lub 502-232-189

 

Skip to content