Konferencja „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

Konferencja „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

W dniach12-13 lipca Zespół SCWEW Częstochowa wziął udział w konferencji „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej” organizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu...
Skip to content