Podsumowanie 2 etapu SCWEW

Podsumowanie 2 etapu SCWEW

Drugi etap realizacji projektu za nami. Odbyło się sześć spotkań z Radami Pedagogicznymi w placówkach objętych wsparciem, podczas których lider SCWEW omówił wyniki diagnozy pogłębionej, zaplanowane działania, zasady współpracy i harmonogram planowanych działań. Zespół...
Uwaga ogłoszenie

Uwaga ogłoszenie

Komunikat! Od dnia 20 grudnia, decyzją dyrektora szkoły, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 23 i Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 prowadzone są w trybie stacjonarnym. Przedszkole pracuje jak dotychczas.
Skip to content