Praktyki wspomagane w SPdP – podziękowania

Praktyki wspomagane w SPdP – podziękowania

Dziękujemy za pomoc    w postawieniu kolejnego kroku naszych uczniów na  drodze do dorosłości i związanej z nią aktywizacji zawodowej.  Panu Jarosławowi  Grzywnie – naszemu mentorowi z Auchan Poczesna, Pani Annie Bąk – Dyrektorowi Auchan Północ, Pani Beacie...
Skip to content