Uwaga – Nowe procedury

Uwaga – Nowe procedury

25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje z nauczycielami, zajęcia w ramach WWR oraz zajęcia realizowane w ramach projektu „Za życiem” Bardzo prosimy wszystkich rodziców dzieci i...
Szkoła dla ASA

Szkoła dla ASA

Od października 2019 roku nasza szkoła uczestniczy w Programie „Szkoła dla Asa. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj”. Głównym założeniem programu jest poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole. Cele szczegółowe...
Skip to content