Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie!
Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania    w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
W tym celu zostały udostępnione Państwu adresy e-mailowe dla każdego oddziału. Na bieżąco i systematycznie nauczyciele będą przekazywać materiały edukacyjne, informacje i zadania dla dzieci/ uczniów oraz ustalone z Państwem metody i formy komunikacji ze wszystkimi nauczycielami. Przydatne informacje    i materiały umieszczane są również na stronie internetowej szkoły.
W celu wsparcia indywidualnego każdego dziecka/ ucznia nauczyciele będą na bieżąco kontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo.
Informuję również, że zajęcia realizowane w ramach projektu „Za życiem” zostały czasowo zawieszone. Mogą Państwo kontaktować się terapeutami telefonicznie lub mailowo.
Drogie Dzieci, Drodzy uczniowie starajcie się wykonywać zadania przesłane przez Waszych nauczycieli, bądźcie z nimi w kontakcie, bo chętnie będą Wam pomagać oraz wspierać Was i Waszych Rodziców.
W tej bardzo trudnej dla nas nowej rzeczywistości najważniejsze jest wzajemne wsparcie i kontakt, nawet ten na odległość. Bądźmy razem!

Jolanta Miękina
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka