Planując pracę z dzieckiem w warunkach domowych warto, żeby nie tylko nauczyciel ale i każdy Rodzic zapoznał się z poradnikiem opublikowanym na stronie internetowej rządu https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol
Rodzice znajda tam informacje jak zachęcić dzieci do systematycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w kształceniu na odległość oraz wskazówki, jak zaplanować czas dziecka w domu, żeby zdalną edukację połączyć z realizowaniem obowiązków zawodowych oraz zabawą i odpoczynkiem dziecka.