Pomimo domowej kwarantanny Harcerze stanęli na wysokości zadania i przygotowali się na Święto Trzeciego Maja.