„Tacy sami, a jednak różni” to temat zajęć jakie zostały zrealizowane w klasie pierwszej w Szkole Podstawowej nr 21.Celem zajęć było kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi,pogłębienie wiedzy na swój temat, kształtowanie poczucia własnej wartości, pogłębienie wiedzy o innych, wzmacnianie empatii.Ponad to uczniowie mieli możliwość „przyglądać się” swojej osobie,określać elementy które ich wyróżniają, uczyć się dostrzegać różnice między ludźmi, a także między sobą i innymi. Realizacja tego typu zajęć pozwala młodemu człowiekowi zrozumieć, że jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Skip to content