Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście. Tegoroczna akademia poprzedzona była Mszą świętą, którą celebrował nasz Przyjaciel ks. Wojciech. Podczas akademii uczniowie prezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie i taneczne. Odbyło się także pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy. Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia oraz wręczyła nagrody dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Skip to content