7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 40 przeprowadzone zostały zajęcia modelowe „Jak radzić sobie, gdy ktoś mi dokucza”  Cel zajęć modelowych uwzględniał potrzeby nauczycieli wynikające z wcześniejszych działań interwencyjnych, obserwacji zajęć, wniosków z zajęć modelowych z uczniem z ZA. Podczas zajęć zaprezentowano sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie towarzyszą uczniom, gdy ktoś im dokucza, strategie postępowania w sytuacji dokuczania przez kolegów w szkole, praca w grupie zróżnicowanej, z uwzględnieniem pracy z uczniem z Zespołem Aspergera, współpraca w grupie zróżnicowanej.

Ponad to kształtowano umiejętności radzenia sobie z dokuczaniem i trudnymi emocjami, umiejętności nazywania i nazywania emocji dostarczanie informacji i strategii postępowania w sytuacjach trudnych

Uczeń podczas zajęć identyfikuje się z emocjami i sytuacjami, jakie odczuwał do tej pory, definiuje  „dokuczanie” na swój własny sposób, potrafi określić jakie zachowania mogą być prezentowane podczas dokuczania. Wie, że dokuczanie może przybierać różne formy, potrafi w prawidłowy sposób je zidentyfikować. Zna sposoby radzenia sobie z dokuczaniem, z emocjami, które mu towarzyszą, wie, jakie emocje może odczuwać osoba, której się dokucza, dopasowuje komunikaty do sytuacji przedstawionej na zdjęciu, wymienia osoby, do których można się udać i zwrócić o pomoc w sytuacji dokuczania

Zajęciom towarzyszyła delegacja ORE podczas II wizyty monitorującej.

Skip to content