19 maja 2023 roku staliśmy się integralną częścią Lasu Korczakowskiego. Mamy nadzieję, że tak jak to zasadzone drzewo będzie rosło, tak i idee Janusza Korczaka będą również wzrastać w całej naszej społeczności.

 

Skip to content