OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”
Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek w sześciu miejskich przedszkolach w Częstochowie.
Szczegóły w załączniku zmieszczonym w zakładce OFERTA
Skip to content