Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas zajęć. Narzędzia są, chęci są to i praca sprawniej idzie.

Skip to content