„Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.”
Cyceron

25 maja br. gościliśmy uczestników sieci współpracy i samokształcenia „W kręgu edukacji włączającej”. Tego dnia w siedzibie SCWEW, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie,  odbyły się warsztaty: „Skuteczne metody i formy pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”. Wykonując w grupach przygotowane zadania, uczestnicy doświadczali różnych trudności. Były one zbliżone do  tych, jakie wiążą się z dysfunkcją wzroku, słuchu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podejmowanym działaniom przyglądał się obserwator – uczestnik, zwracający uwagę na zachowania osób w poszczególnych zespołach. Uwzględniając zidentyfikowane problemy, uczestnicy wskazywali skuteczne strategie,  formy i metody pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
Wszystkim Uczestnikom stacjonarnego spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia, serdecznie DZIĘKUJEMY 😊

Zespół SCWEW W Częstochowie

Skip to content