W ramach wsparcia specjalistycznego dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 pani Gabriela Dorożyńska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem zaprezentowała nowatorski program wolontariatu koleżeńskiego „ Mary i Max”. Celem programu jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich z rówieśnikami.  Program  jest realnym wsparciem dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie nastolatkom ze spektrum możliwości nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami w sytuacjach życia codziennego.

Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem rodziców.

 

 

Skip to content