W tym roku nasze przedszkole podjęło działania we współpracy z Międzypokoleniowym Centrum Edukacyjnym utworzonym w placówce Dziennego Domu Senior + w Częstochowie. Braliśmy udział min. w warsztatach teatralnych i animacyjnych, warsztatach międzypokoleniowych pt.: „Wyzwól w sobie energię  dla wspólnych inicjatyw”, spotkaniu integracyjnym z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie podjęte inicjatywy były okazją do wzajemnego poznania się i wzmocnienia więzi wielopokoleniowej. Współpraca przedszkola z seniorami to wspaniała lekcja nauki akceptacji i tolerancji wobec ludzi starszych co jest wartością o której my nauczyciele nie możemy zapominać podejmując działania wychowawcze w pracy z dziećmi.

Skip to content