Tym razem nasza współpraca zaowocowała wykazem literatury i publikacji dotyczących pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.  Wykaz będzie przydatny wszystkim osobom  potrzebującym informacji o funkcjonowaniu, potrzebach i możliwościach dzieci/ uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Będzie przydatny nauczycielom poszukującym inspiracji do pracy.

Materiał opracowany w ramach współpracy Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Częstochowie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest dostępny poniżej.

Serdecznie DZIĘKUJEMY naszemu Partnerowi RODN „WOM” w Częstochowie, Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

zespół SCWEW w Częstochowie

Skip to content