Zajęcia modelowe w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego w Częstochowie przebiegły sprawnie i przyjemnie.

Klasa 7 temat lekcji: W takiej klasie chcę się uczyć!

Na zajęciach ustaliliśmy bardzo ważne kwestie, a mianowicie: zasady, cel uczęszczania do szkoły, a to wszystko było potrzebne, aby wspólnie wykonać „idealną” klasę-jej wzór. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią i własną inicjatywą, w imieniu prowadzących -Dziękujemy.

Skip to content